Vikas Gopal

Global Managing Partner, Tata Consultancy ServicesShare

Vikas Gopal